Om Fresh Air Ventilation AB

Företaget startades 1980. Personalstyrkan ligger idag ganska konstant på cirka 35 fastanställda sedan fler år tillbaka. Vår företagspolicy är och har varit att ha egen fastanställd personal. Vi har hängavtal med IF Metall Uppsala och vi följer kollektivavtal för anställd personal. Många av vår personal har mer än 25-årig erfarenhet av arbeten i branschen, vilka kompletteras med  yngre och vetgirig personal. Så har vi en organisation bestående av; Servicetekniker som sköter extern service samt våra egna garantiservicear, m m Ventilationstekniker ute på fältet Byggnadssmeder, inkl isolerare Arbetsledning till entreprenadverksamheten, service, smide, kalkyl och projektering

För övrigt så har vi plåtslagare som tillverkar samtliga rektangulära enheter för ventilation i våra lokaler på Bergsbrunnagatan. Vi har byggnadsmeder som utför byggnadssmide. Injusterare med styr- och reglerkunskaper, isolerare samt sist men inte minst våra montörer. Våra lokaler ligger centralt i Uppsala på Bergsbrunnagatan 10 i Uppsala – ett stenkast ifrån Resecentrum – där har vi vårt kontor och även anläggning för ventilationsplåtslageri, där vi tillverkar ventilationskanaler och detaljer för ventilationsanläggningar. Vi har en komplett hall för tillverkning av byggnadssmidesprodukter (Nordendag & Säfström) och ett höglager för produkter – som minimerar  risken för skador på produkter som ska ut till arbetsplatserna.

Vi har genom åren specialiserat oss som ventilationsentreprenör och serviceentreprenör med skolor, sjukhus och industri som specialitet. Eftersom vi genom åren utfört mängder av arbeten i kommunens skolor och vårdinrättningar, m m. Så har vi god kännedom om dess lokaler. Det gäller även våra montörer och servicepersonal som vi har för avsikt att använda oss av.

Vi har servicebilar i god miljöklass. Vi använder oss av enhetliga arbetskläder och använder alltid ID06.

Nordendag och Säfström stålbyggarna

Nordendag & Säfström etablerades redan år 1937 och förvärvades lagom  till 60-årsdagen 1997 till Fresh Air Ventilation AB. Nordendag & Säfström har utfört smidesarbeten av de mest skiftande slag i 70 år härvidlag! Med 70 års i bagaget finns det idag en mycket bred erfarenhet och kunskap omkring smidesentreprenader – både stora som små. Noggrannhet […]

Läs mer

Vårt ansvar

Med mottot ”Vi tar isen till barnen” har föreningen Uppsala Young Hockey Club skapat en verksamhet för att få fler barn till ishockeyn. Bakgrunden till initiativet är att det ofta är fullbokat i ishallarna runt om i Uppsala vilket bl a försvårar för barnen att utöva spontanhockey. 2008 startade föreningen Tre Kronors Hockeyskola i Gränby […]

Läs mer

Kvalitet och miljö

Vår kvalitetsplan ansluter till SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 10005. Vårt mål är att alltid sträva efter att bli bättre.Människor och miljö är ett samspel som alltid kan bli bättre och det skall vi vara en del av. Det gör vi genom att kontinuerligt sätta upp nya mål. Vi ska genom förebyggande och kontinuerligt […]

Läs mer
Tott Resort Visby fresh air ventilation

Projekt

Här kan ni läsa mer om några av våra pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Personal

Kom i Kontakt med Personalen på Fresh Air.

Läs mer
Kontakta oss Ring oss