Kvalitet och miljö

Vår kvalitetsplan ansluter till SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 10005. Vårt mål är att alltid sträva efter att bli bättre.Människor och miljö är ett samspel som alltid kan bli bättre och det skall vi vara en del av. Det gör vi genom att kontinuerligt sätta upp nya mål. Vi ska genom förebyggande och kontinuerligt miljöarbete arbeta för att ständigt förbättra det sätt vi verkar på med hänsyn tagen till miljö och människors samspel och möjlighet till hållbar utveckling i  samhället.

Tillsammans med vår personal och leverantörer gemensamt arbeta för att förbättra vår miljö och löpande genom vår miljöhandlingsplan övervaka och mäta de resultatmål vi ställt upp, så att vi utvecklas mot en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

Kontakta oss Ring oss