Om och Nybyggnation Akademiska Sjukhuset. Fresh Air Ventilation AB

25 juni, 2015

Om och Nybyggnation på Akademiska Sjukhusets Miljöstation.

Akademiska Sjukhuset ”Landstinget strävar efter att bygga och förvalta fastigheter för en läkande miljö. God innemiljö är ett grundläggande krav för en byggnad vars syfte är att skydda människan från yttre påverkan och skapa en miljö att trivas i. Förvaltningen av fastigheter ska präglas av hållbarhets­tänkande, klimateffektivitet och långsiktighet. Detta innebär att försörjningssystem ska anpassas mot förnyelsebara energislag, slutna kretslopp och höggradig återvinning av energi. Uppsala Läns Landsting ska använda byggmaterial som har minsta möjliga miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.”

Läs mer på Akademiska Sjukhusets Hemsida.

Akademiska Sjukhuset

Fresh Air - Akademiska Sjukhuset

Fresh Air – Akademiska Sjukhuset

 

 

 

 


Pågående Projekt Cykelfabriken – Uppsala

Fresh Air har fått i uppdrag av Byggconstruct att utföra luftbehandlingsinstallationerna samt Styrentreprenaden i Nymans Cykelfabriks gamla industrilokaler i centrala Uppsala. Cykelfabriken blir istället moderna, kreativa och klimatsmarta kontor. Entreprenaden är en totalentreprenad och omfattar ca 8000-9000 kvm Ambitionen är att certifiera vårdbyggnaden enligt Breeam   Bilder från Metod Arkitekt Byrå Läs Mer på deras […]

Läs mer

Ingång 70 (B11 & B11T) Akademiska Sjukhuset

Dagens vårdavdelningar byggs om och moderniseras. För att erbjuda patienterna större integritet och minska risken för smittspridning kommer det endast att finnas enkelrum på vårdavdelningarna. Den tekniska försörjningen moderniseras i samband med renovering. Alla åtgärder som utförs har ett långsiktigt perspektiv och ett stort fokus läggs på hållbarhet. Projektet pågår i ca 4år.   http://www.akademiska.se/sv/Framtidens-akademiska/Framtidens-Akademiska/puffar1/Framtidens-Akademiska/Om-projektet/Ingang-70-B11–B11T/

Läs mer

Totalrenovering Uppsala Folkhögskola Ultuna – Ventilation och styrentreprenad

  Uppsala Folkhögskola Beställare – EEAB – Akademiska Hus Totalrenovering av Ekonomihuset för att den anrika byggnaden Ekonomihuset på Campus Ultuna kommer att rustas upp ordentligt för att byggnaden från sent 1800-talet ska förvandlas till en modern kunskapsmiljö. Läs Mer om projektetpå Akademiska Hus Hemsida. Brukare – Landstinget i Uppsala Län    

Läs mer

Ny Skola Jumkil – Ventilationsentreprenad

Beställare SH Bygg – Skolfastigheter Nybyggnation av skola i Jumkil Läs Mer  på skolfastigheters hemsida  

Läs mer

Uppsala Universitets Aula, Kyla och Ventilation: Färdigställt

Renovering av Kulturhistoriska Uppsala Universitets Aula Beställare – IR Bygg – SFV 4st nya system, brandåtgärder, ljudåtgärder och nytt kök. Brukare Uppsala Universitet

Läs mer

Kvarnbackens Förskola Tierp

Nyproduktion – Förskola Tierp – Ventilation, Styr och Kylentreprenad Beställare – In3prenör Läs mer på In3prenörs hemsida

Läs mer

Humanistiska Teatern – Fresh Air Ventilation

Fläktrum – Humanistiska Teatern   Humanistiska Teatern – Teatern – Svartlackerade Tilluftsdon – Placerade under de kommande stolarna. Fresh Air Ventilation i Uppsala Beställare – Akademiska Hus Brukare – Uppsala Universitet https://www.uu.se/stod-uu/humanistiska-teatern/

Läs mer

Air Hop – Uppsala

Air Hop – Uppsala Trampolinpark Till Air Hop  så har vi levererat en helhetslösning för installationerna. Projektering och installation inom Ventilation, Kyla , Rör, El, Sprinkler och Styr.    

Läs mer

Pågående Projekt

Uppsala Universitets Aula. Renovering/Modernisering av Universitets Aulan, brandåtgärder och nya ventilationssystem. Kylentreprenad – Storkök. http://www.sfv.se/sv/om-oss/pressrum/varsam-renovering-av-universitetshuset-i-uppsala/ Gottsunda Vårdcentral. Om/Nybyggnation i nya lokalerna för Gottsunda Vårdcentral. Ventilationsentreprenad. http://www.gottsundacentrum.se/om-gottsunda-centrum/kontorsetablering/      

Läs mer

Fresh Air Cooling

Vi utför Installation, service och reparation inom kyla/värmepumpar och ventilation Luftkonditionering Kökskyla för storkök, skolor, restauranger. Vätskekylaggregat för Process och klimat. Kyl/värmepumpar för ventilationsaggregat Värmepumpar från luftluftvärmepumpar till stora geo-centraler (Bergvärme) till företag och BRF Föreningar Vi åtar oss serviceavtal, periodiskläckagekontroll och förebyggande underhåll Projekterar, konstruerar och dimesionerar totallösningar innom Kyla, Värme, Ventilation. Vi levererar […]

Läs mer
Läs in fler
Kontakta oss Ring oss