OVK

Vad är en (OVK) Obligatorisk ventilationkontroll

Enligt plan och bygglagen så krävs det att fastighetsägaren kontrollerar att man har fungerande ventilation. En behörig besiktningsman ska kontrollera att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.

 

Vi hjälper Fastighetsägare och Bostadsrättsföreningar med er OVK

Kontakta Service@Freshair.se Eller Claes@Freshair.se så hjälper vi er.

Följande information behöver vi för att kunna göra en OVK i er fastighet.

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress (Ort/Stad)
  • Fastighetens ventilationssystem
  • Om möjligt, gamla OVK Protokoll, injusteringsprotokoll
  • Ritningar/ Antal lägenheter
  • Kontaktuppgifter

Läs mer om OVK hos Stadsbyggnadskontoret i Uppsala.

Kontakta oss Ring oss