Ventilation

Entreprenad

Fresh Air tillverkar, installerar, förvaltar och skapar energieffektiva inomhus-klimatlösningar inom kontor, bostäder, industrier, skolor och sjukhus. Vi på Fresh Air vill skapa ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för våra kunder och har en gedigen kunskap av produktion. Vi tar hand om projekt från projekteringsstadiet, till installation och serviceuppdrag. Fresh Air har idéer, kunskap och erfarenheten […]

Läs mer

Projektering

Med 40 års erfarenhet i bagaget erbjuder vi helhetslösningar från projekteringsstadiet till slutdokumentation. Vi projekterar och utreder många olika typer av ventilationsprojekt. Vi tar fram effektiva systemlösningar i tidigt projektskede och gör kostnadskalkyler. Därtill erbjuder vi installationssamordning av entreprenader inom hela installationssegmentet samt projekteringssamordning inom ventilation, kyla, el, rör och styr- och reglerteknik.

Läs mer

Service

Komplett serviceutbud En installation av ventilations/kylanläggning i fastigheten kräver underhåll för att fungera effektivt och skapa ett bra inomhusklimat. Fresh Airs engagemang sträcker sig längre än en avslutad installation. Vi erbjuder ett komplett serviceutbud inom ventilation, kyla och fastighetsautomation. Vi erbjuder tjänster för Service/underhåll, om- och tillbyggnadsprojekt, energioptimering felsökning, utredningar, injustering samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK). […]

Läs mer

OVK

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll ​Enligt plan- och bygglagen är en fastighetsägare skyldig att kontrollera att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Denna kontroll är återkommande var 3:e alternativt 6:e år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. ​Vi på Fresh Air har OVK-behörighet och hjälper gärna fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med OVK-besiktning.För att […]

Läs mer
Kontakta oss Ring oss