Service

Komplett serviceutbud

En installation av ventilations/kylanläggning i fastigheten kräver underhåll för att fungera effektivt och skapa ett bra inomhusklimat. Fresh Airs engagemang sträcker sig längre än en avslutad installation. Vi erbjuder ett komplett serviceutbud inom ventilation, kyla och fastighetsautomation.

Vi erbjuder tjänster för Service/underhåll, om- och tillbyggnadsprojekt, energioptimering felsökning, utredningar, injustering samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Vi utför service och reparation inom kyla/värmepumpar och ventilation

Minimera driftstopp! Fresh Air erbjuder serviceavtal och underhåll till er anläggning. Oavsett om det gäller ventilation, värmepumpar, kylinstallationer samt livsmedel.

  • Livsmedel
  • Luftkonditionering
  • Kökskyla för storkök, skolor, restauranger.
  • Vätskekylaggregat för Process och klimat.
  • Kyl/värmepumpar för ventilationsaggregat
  • Värmepumpar från luftluftvärmepumpar till stora geo-centraler (bergvärme) till företag och BRF Föreningar
  • Vi åtar oss serviceavtal, periodiskläckagekontroll och förebyggande underhåll

Kontakta: service@Freshair.se eller Johan

Kontakta oss Ring oss