OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

​Enligt plan- och bygglagen så krävs det att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Denna kontroll är återkommande var 3-6 år beroende på vilken typ av byggnad det är.

​Vi har OVK-behörighet och hjälper gärna er fastighetsägare och bostadsrättsförening med en OVK-besiktning. För att utföra OVK i er fastighet behöver vi:

  • Fastighetsägare
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens adress (Ort/Stad)
  • Fastighetens ventilationssystem
  • Om möjligt, gamla OVK Protokoll, injusteringsprotokoll
  • Ritningar/ Antal lägenheter
  • Kontaktuppgifter

​Har ni frågor, eller önskar beställa en OVK, kontakta: Service@Freshair.se eller Claes@Freshair.se

Kontakta oss Ring oss