Helhetskoncept

Installationsentreprenad

        Installation värme, ventilation, sanitet, kyla, fastighetsautomation och el – Är idag det mest komplexa och kostnadsdrivande för projekten. Med rätt systemlösning och samordning så sänker man byggnadens driftkostnader, investeringskostnader samtidigt som man får kontroll över inomhusklimatet. Vår utveckling har präglats av uppdragsgivare som ställt höga krav och som eftersträvat hög kvalitet […]

Läs mer

Projektering

    Totalentreprenad, Systemuppbyggnad. Från idé, kostnadskalkyler, projektering till fullt färdigt hus. Vår stora erfarenhet av produktion har gjort att vi blivit experter på kostnadseffektiva lösningar som vi vet fungerar i praktiken. Med erfarenhet från en bra bit över 1000st entreprenader, så samordnar mellan entreprenadgränserna med erfarenhet från utförandet och tidigare referensprojekt. Vi minimerar krockar, […]

Läs mer
Kontakta oss Ring oss