top of page

TJÄNSTER

Helhetskoncept Inomhusklimat

Med 40 års erfarenhet erbjuder vi helhetslösningar från projekteringsstadiet.

Vi tillverkar, installerar, förvaltar och skapar energieffektiva inomhus-klimatlösningar inom kontor, bostäder, industrier, skolor och sjukhus.

Vi på Fresh Air vill skapa ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för våra kunder och har en gedigen kunskap av produktion. Vi tar hand om projekt från projekteringsstadiet, till installation och serviceuppdrag. Fresh Air har idéer, kunskap och erfarenheten som krävs för att skapa de bästa förutsättningarna för en god inomhusmiljö.

Effektiva Projekt för ditt inomhusklimat

Vår utveckling har präglats av uppdragsgivare som ställt höga krav och som eftersträvat hög kvalitet på den luft vi befinner oss i. Vi har lång erfarenhet och låg personalomsättning, vilket har skapat kvalitet och ständiga förbättringar i det flesta typer av projekt. Med egen kanaltillverkning, kan vi hålla ner kostnaderna och öka flexibilitet i våra projekt. Vi är alltid lätta att få tag i och följer med er genom hela projektet.

Komplett serviceutbud

En installation av ventilations/kylanläggning i fastigheten kräver underhåll för att fungera effektivt och skapa ett bra inomhusklimat. Fresh Airs engagemang sträcker sig längre än en avslutad installation. Vi erbjuder ett komplett serviceutbud inom ventilation, kyla och fastighetsautomation.

Vi erbjuder tjänster för Service/underhåll, om- och tillbyggnadsprojekt, energioptimering felsökning, utredningar, injustering samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

IMG_3884.JPG
IMG_3800.JPG
IMG_3778.JPG
Helhetskoncept
OVK
IMG_3830.JPG

OVK

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Enligt plan- och bygglagen så krävs det att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Denna kontroll är återkommande var 3-6 år beroende på vilken typ av byggnad det är. 

Vi har OVK-behörighet och hjälper gärna er fastighetsägare och bostadsrättsförening med en OVK-besiktning. För att utföra OVK i er fastighet behöver vi:

 • Fastighetsägare

 • Fastighetsbeteckning

 • Fastighetens adress (Ort/Stad)

 • Fastighetens ventilationssystem

 • Om möjligt, gamla OVK Protokoll, injusteringsprotokoll

 • Ritningar/ Antal lägenheter

 • Kontaktuppgifter

Har ni frågor, eller önskar beställa en OVK, kontakta: Service@Freshair.se eller Claes@Freshair.se

Kyla & värme

Med 30 års erfarenhet kan vi erbjuda kompletta helhetslösningar inom värme- och kyla. Vi har företagscertifikat samt certifierad kompetens att arbeta med kyl- och värmepumpsanläggningar Kategori 1.

Vi utför:

 • Luftkonditionering

 • Kökskyla för storkök, skolor, restauranger.

 • Vätskekylaggregat för Process och klimat.

 • Kyl/värmepumpar för ventilationsaggregat

 • Värmepumpar från luftluftvärmepumpar till stora geo-centraler (Bergvärme) till företag och BRF Föreningar

 • Vi åtar oss serviceavtal, periodiskläckagekontroll och förebyggande underhåll

 • Projekterar, konstruerar och dimesionerar totallösningar innom Kyla, Värme, Ventilation.


Kontakt: Johan Folt
Telefon: 0703- 21 76 10
Mejladress: johan.folt@freshair.se

Kyla-cert.png
IMG_3824.JPG
Kyla & Värme
IMG_3906.JPG

Tillverkning

Tillverkning av rektangulära ventilationskanaler

 

I våra lokaler på Bergsbrunnagatan i Uppsala - ett stenkast ifrån resecentrum - har vi vårat kontor och verkstadslokaler där vi tillverkar rektangulära  ventilationskanaler och detaljer. Vi har en komplett hall för tillverkning samt ett höglager  - detta minimerar frakt, skador och miljöpåverkan samt hjälper oss att kostnadseffektivisera och ha ökad flexibilitet ute på jobben.

Tillverkning

KONTAKT

Mejl

Frågor & information

Info@freshair.se

Telefon:

018-13 29 30

Adress

Anna Fabris gata 12 B

754 54 Uppsala

bottom of page