Installationsentreprenad

IMG_3830.JPG

Installationsentreprenad

Installation inom områdena värme, ventilation, sanitet, kyla, fastighetsautomation och el är komplexa och kostnadsdrivande moment. Med rätt systemlösning och samordning kan byggnadens investerings- och driftskostnader sänkas, samtidigt som kontroll över inomhusklimatet uppnås. Detta är vår ständiga ambition att uppnå. Vi hjälper dig från idé och kostnadskalkylering till projektering och slutligen till installation och färdigställande av projektet.

Fresh Air erbjuder totala installationsentreprenader där vi levererar en helhetslösning för projektet. Vi tar oss också an och levererar utvalda delar av installationer, systemlösningar och installationssamordning.

Kontakta oss Ring oss