Installationsentreprenad

 

 

 

 

Installation värme, ventilation, sanitet, kyla, fastighetsautomation och el – Är idag det mest komplexa och kostnadsdrivande för projekten.

Med rätt systemlösning och samordning så sänker man byggnadens driftkostnader, investeringskostnader samtidigt som man får kontroll över inomhusklimatet.

Vår utveckling har präglats av uppdragsgivare som ställt höga krav och som eftersträvat hög kvalitet på den luft vi befinner oss i. Vi har lång erfarenhet och låg personalomsättning, vilket har skapat kvalitet och ständiga förbättringar i det flesta typer av projekt.

Fresh Air erbjuder idag totala installationsentreprenader där vi kan leverera en helhetslösning för hela projektet.

Vi tar oss också an och levererar delar av installationerna, systemlösningar och samordning av ventilation, el, rör t.ex  eller el, ventilation, rör, bergvärme.

Kontakta oss Ring oss