top of page

VENTILATION

STYR & REGLER

Entreprenad
Projektering
Service
OVK
Entreprenad
IMG_3830.JPG

Entreprenad

Fresh Air tillverkar, installerar, förvaltar och skapar energieffektiva inomhusklimatlösningar för kontor, bostäder, industrier, skolor och sjukhus.

Vår yttersta ambition är att skapa ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för våra kunder. Vi tar hand om projekt från projekteringsstadiet och vidare till installation. Självklart är vi även måna om kostnadseffektiviteten. Med egen kanaltillverkning kan vi hålla nere kostnaderna och öka flexibiliteten i våra projekt.

Vi utför alla typer av ventilationsuppdrag:

 •  Totalentreprenad – nybyggnation, ombyggnation, renovering samt energioptimering

 • Utförandeentreprenad - nybyggnation, ombyggnation, renovering samt energioptimering

 • Förvaltning

Projektering

Med 40 års erfarenhet i bagaget erbjuder vi helhetslösningar från projekteringsstadiet till slutdokumentation.

Vi projekterar och utreder många olika typer av ventilationsprojekt. Vi tar fram effektiva systemlösningar i tidigt projektskede och gör kostnadskalkyler. Därtill erbjuder vi installationssamordning av entreprenader inom hela installationssegmentet samt projekteringssamordning inom ventilation, kyla, el, rör och styr- och reglerteknik.

IMG_3824.JPG
Projektering
Servce

Service

Vi erbjuder ett komplett serviceutbud.

Fresh Airs engagemang sträcker sig längre än avslutad installation. Ventilations- och kylanläggningar kräver underhåll för att fungera optimalt över tid och vi erbjuder därför ett komplett serviceutbud inom ventilation, kyla och fastighetsautomation. Detta innefattar energioptimering, felsökning, utredningar, reparation, injustering samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Minimera driftstopp genom att teckna ett service- och underhållsavtal för er anläggning!

 • Livsmedel

 • Luftkonditionering

 • Kökskyla för storkök, skolor, restauranger

 • Vätskekylaggregat för process och klimat

 • Kyl/värmepumpar för ventilationsaggregat

 • Värmepumpar – allt från luftluftvärmepumpar till stora geo-centraler (bergvärme) hos företag och bostadsrättsföreningar

 • Vi åtar oss serviceavtal, periodisk läckagekontroll och förebyggande underhåll


För mer information angående serviceområdet, kontakta:

Service@Freshair.se eller Johan@Freshair.se

IMG_3906.JPG
OVK

OVK

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

​Enligt plan- och bygglagen är en fastighetsägare skyldig att kontrollera att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Denna kontroll är återkommande var 3:e alternativt 6:e år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Vi på Fresh Air har OVK-behörighet och hjälper gärna fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med OVK-besiktning.

För att utföra OVK i er fastighet behöver vi:

 • Fastighetsägare

 • Fastighetsbeteckning

 • Fastighetens adress (Ort/Stad)

 • Fastighetens ventilationssystem

 • Om möjligt, gamla OVK Protokoll, injusteringsprotokoll

 • Ritningar/ Antal lägenheter

 •  Kontaktuppgifter

För frågor och/eller beställning av OVK, kontakta: 

Service@Freshair.se eller Claes@Freshair.se

IMG_3830.JPG

KONTAKT

Mejl

Frågor & information

Info@freshair.se

Telefon:

018-13 29 30

Adress

Anna Fabris gata 12 B

754 54 Uppsala

bottom of page